Vesting Spectaculum in Vesting Bourtange

Op zaterdag 21 en zondag 22 juli kan het publiek een tijdreis door de geschiedenis beleven in Bourtange tijdens het evenement Vesting Spectaculum met medewerking van de 'Fogelvreien'.

Van de Middeleeuwen tot en met de 80-jarige oorlog, alles ademt de cultuur en het leven uit het roemruchte verleden.

Handelaren, met waren uit vroeger tijden, proberen hun artikelen aan de man te brengen. Ambachtslieden en artiesten bevolken de vesting om hun kunsten te vertonen. De barbier, de smid, de mandenmaker, de wever maar ook de charlatans, jongleurs en chirurgijnen zijn aanwezig. Muzikanten en dansers zorgen voor extra sfeer en gezelligheid.

Wilt u een kijkje nemen in het middeleeuwse leven? Bezoek dan de vele kampementen in en om de vesting. Musketiers, piekeniers, soldatenvrouwen en kinderen bevolken de bastions, de buitengebieden van de vesting en het marktplein. Beleef het turbulente leven in een vestingbolwerk van vroeger.

Ook voor de kinderen is er genoeg te doen. Op het plein kunnen ze onder meer knutselen, broodjes of pannenkoeken bakken boven een vuurtje.

Op zaterdagavond vindt 'de nacht van de Middeleeuwen' plaats. Wegen, gebouwen en de stands van de handelaren worden verlicht met flambouwen, fakkels, lichtpotten en lampen en vormen het decor voor een turbulent schouwspel in alle straatjes en verborgen plekjes in de vesting.

Een toegangskaartje kost 8,50 euro. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar betalen 4,50 euro. Kinderen tot en met vijf jaar hoeven niets te betalen. Een familiekaart kost 22 euro. Parkeren is gratis.