Partij voor de Dieren vraagt college van B&W om innovatief beleid

SELLINGEN - De gemeente Westerwolde heeft als slogan “Voert je mee …”.

‘Het liefst zou de Partij voor de Dieren (PvdD) de drie puntjes invullen met een tekst die recht doet aan het bevestigen van een innovatieve, op de toekomst gerichte gemeente waarbij natuurwaarden en dierenwelzijn om voorrang strijden. De PvdD ziet daar in het dagelijks beleid van het college van burgemeester en wethouders te weinig van terug. De PvdD is de afgelopen maanden benaderd door inwoners die hun beklag deden over grootschalige bomenkap en hun verontrusting uitspraken over geweerschoten die verband hielden met het afschieten van kraaien. In antwoord op door de fractie gestelde vragen over deze twee onderwerpen stelt het college zich naar de mening van de fractie afwachtend en verschuilend op. Reden om daarover nieuwe vragen aan het college te stellen. Met deze vragen wil de fractie het college een handreiking doen de wijze van denken over natuur en dierenwelzijn te veranderen’, aldus de verklaring van de fractie.