‘Waar staat je gemeente’: Prima rapport voor Aa en Hunze

GIETEN - In de periode februari-maart 2018 heeft gemeente Aa en Hunze een burgerpeiling van waarstaatjegemeente.nl laten doen.

Dit onderzoek is eerder uitgevoerd, het vorige “Waar staat je gemeente onderzoek” was in 2012. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen, wensen en behoeften van inwoners over verschillende thema’s. Het ‘rapportcijfer’ dat de inwoners in de burgerpeiling van Aa en Hunze de gemeente geven is een 6,7, en dat is 0,2 hoger dan het cijfer van vergelijkbare gemeenten. In het afzonderlijke klanttevredenheidsonderzoek bij de balies scoorde de gemeente een uitmuntende 8,7.

Klanttevredenheidsonderzoek

De klanttevredenheid onder bezoekers van de balies in het gemeentehuis is begin van het jaar onderzocht. Het rapportcijfer voor het bezoek aan het loket is gestegen naar een uitstekende 8,7, een goed resultaat en een verbetering ten opzichte van het resultaat in 2012 (7,9).

Bezoekers geven in het klanttevredenheidsonderzoek aan dat zij tevreden zijn met de huidige openingstijden en mogelijkheden (op afspraak en vrije inloop). Daarnaast zijn de bezoekers zeer tevreden over de korte wachttijden en zijn er prima cijfers voor de geboden service (vriendelijke en deskundige medewerkers) aan het loket.

Burgerpeiling

De waardering wordt gemeten op verschillende aspecten: woon- en leefklimaat (rapportcijfer 6,4), de relatie inwoner-gemeente (6,4), gemeentelijke dienstverlening (6,9), en zorg en welzijn (6,8). Dit zijn in vergelijking met andere gemeenten goede resultaten. Het college blijft in de toekomst investeren in het verbeteren van de resultaten.

Loco-burgemeester Henk Heijerman: “Wij als college zijn bijzonder content met de resultaten en zien het als een goede steun in de rug voor het verder werken aan het nog mooier maken van Aa en Hunze. Een gemeente met toekomstbestendige, leefbare en vitale dorpen.”

Waar staat je gemeente

De gemeente Aa en Hunze doet regelmatig mee aan de het onderzoek ‘waar staat je gemeente’. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om goede besluiten te kunnen nemen over de dienstverlening.

De resultaten van het gehele burgerpeilingsonderzoek kunnen worden ingezien op de site: www.waarstaatjegemeente.nl. Ook kan op deze site eenvoudig een vergelijking worden gemaakt met de resultaten van andere gemeenten.