Geld voor Stichting Dorpshuis Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen

DROUWEN - Het Dorpshuis in Drouwen krijgt een bijdrage van 8.000 euro van het Oranje Fonds voor het installeren van zonnepanelen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van het Dorpshuis in vervulling. Door de realisatie worden 2 vliegen in één klap gevangen: het milieu vaart er wel bij en het is goed voor de portemonnee van de stichting.

In de periode 2012-2015 onderging, ook al met ondersteuning van het Oranje Fonds, het gebouw zowel binnen als buiten een volledige facelift. Dit megaproject werd geheel in eigen beheer uitgevoerd door vrijwilligers uit de dorpen. In 2013 en 2015 werden met het project finaleplaatsen behaald bij respectievelijk Kroonappels, van het Oranje Fonds, en Dorpshuis van het jaar in Drenthe.

Tijdens de verbouwing werd al het nodige gedaan aan de isolatie van het gebouw, waardoor op gas bespaard kon worden. Penningmeester Tieme Hadders van het Drouwener Dorpshuis is dan ook verheugd dat nu het andere element van de energierekening, de elektriciteit, wordt aangepakt.

“De energierekening is met afstand de grootste kostenpost bij ons Dorpshuis. Bij een normaal aantal zonne-uren levert de installatie voldoende stroom op om te voorzien in de eigen behoefte. Bovendien wordt op deze wijze een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid en het milieu.”

Inmiddels zijn de zonnepanelen geplaatst en draait de installatie al bijna overuren vanwege de zonnige weersomstandigheden van de laatste weken.

Het Dorpshuis biedt onderdak aan tal van verenigingen, organisaties en instanties op sportief, cultureel, educatief, sociaal, maatschappelijk en welzijnsgebied. Dat varieert van dagelijks gebruik of wekelijkse bijeenkomsten tot een jaarlijks evenement.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Naast de bijdrage van het Oranje Fonds heeft het Donatiefonds van Rabobank het Drentse Land een bijdrage toegezegd van 2.500 euro. Het Dorpshuisbestuur is de bank zeer erkentelijk voor deze donatie. Zowel het Oranjefonds als het Donatiefonds van Rabobank het Drentse Land zullen als “mede tot stand komers” vermeld worden op het display waarop de gegenereerde opbrengst van de zonnepanelen wordt getoond.