AED voor hospice Veen en Wolden in Stadskanaal

STADSKANAAL - Het hospice in Stadskanaal beschikt over een AED. Met de aanschaf van een AED is een wens van Hospice Veen en Wolden in vervulling gegaan.

"De aanschaf van de AED is tot stand gekomen in samenwerking met Lentis (Lentis Volwassenpsychiatrie, Jonx Stadskanaal en Fact Stadskanaal)", vertelt Johan Jeuring van het hospice. "De AED is voorzien van een buitenkast en heeft een plaats gekregen bij de ingang van het hospice aan de Semmelweislaan 4a. Hierdoor is de AED ook beschikbaar voor de directe woonomgeving van het hospice."

Hospice Veen en Wolden opende haar deuren in december 2017. Het hospice voorziet duidelijk in de behoefte van de omgeving. Ondertussen verblijft de achttiende gast in het Hospice.

Alvorens de deuren van het Hospice konden worden geopend is naast de noodzakelijke verbouwing en inrichting ook het (zorg)beleid vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe hospice Veen en Wolden de zorg wil verlenen aan haar gasten, zijn naasten en wil werken met haar vrijwilligers.

Bewust wordt ook gesproken over de naasten en vrijwilligers. Dagelijks bezoeken vele familieleden en directe naasten de gasten en zijn vrijwilligers aanwezig.

Vanuit dit gegeven is de noodzaak ingezien tot de aanschaf van een AED. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Om de AED te kunnen bekostigen is een samenwerking aangegaan met Lentis. Via Hans Spa BHV + AED Trainingen heeft het hospice Veen en Wolden vervolgens een AED kunnen aanschaffen.

Echter alleen met een AED red je geen levens. Voor het gebruik zijn mensen nodig met kennis van reanimatie en de AED. Om hierop in te spelen zijn alle vrijwilligers van het hospice bereid gevonden om een volwaardige reanimatie / AED training te gaan volgen.

Onder leiding van Boven reanimatie training en advies is afgelopen zaterdag de eerste training van start. Voor de zomervakantie hebben alle vrijwilligers de training afgerond.