Treant Zorggroep richt pijlen op nieuw interventiecentrum

EMMEN - Goede, bereikbare en betaalbare zorg is op langere termijn alleen mogelijk door een nieuw interventiecentrum op te richten voor acute, complexe en klinische ziekenhuiszorg.

Dat zegt Carla van de Wiel. Zij is bestuursvoorzitter van Treant Zorggroep. "Om tot de komst van dit centrum zorg te kunnen blijven bieden, clusteren we onderdelen van de ziekenhuiszorg op één of twee locaties. Poliklinische zorg blijft dan beschikbaar op de drie huidige ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. Doel van het interventiecentrum en de clustering van zorg is behoud van het huidige aanbod van planbare en acute ziekenhuiszorg, zowel laag als hoog complex, binnen de Treant-regio. Vanzelfsprekend voldoet onze zorg aan alle kwaliteitseisen en houdt het rekening met maatschappelijke veranderingen. Samenwerking met ketenpartners is onmisbaar en innovatie cruciaal." "Het nieuwe interventiecentrum is bedoeld voor acute, complexe en klinische zorg. Het ligt voor de hand dit centrum te realiseren in het hart van onze regio", vervolgt Van de Wiel. "Onze voorkeur voor een interventiecentrum sluit aan bij landelijke ontwikkelingen in de (ziekenhuis-)zorg. De zorg verplaatst zich steeds meer van de wachtkamer naar de woonkamer mede met hulp van EHealth oplossingen. Uitgangspunt is het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Wij nodigen huisartsen en andere ketenpartners uit om samen te bouwen aan een nieuw toekomstbestendig zorgnetwerk." "Ziekenhuiszorg bestaat voor het overgrote deel uit zorg die buiten de operatiekamer plaatsvindt. Medisch specialistische zorg zoals het stellen van een diagnose, behandelingen op de polikliniek, nazorg en eenvoudige operaties vormen samen zo’n 90% van het zorgaanbod van Treant. Deze zorg blijft ook in de toekomst beschikbaar op alle drie de ziekenhuislocaties. De overige 10% van het zorgaanbod betreft behandelingen waarvoor clustering noodzakelijk is vanuit kwaliteitsoogpunt en/of om te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving." Gevolgen voor patiënten "Voor de (circa 10%) behandelingen waarvoor clustering nodig is, nemen we ons voor om opnames van patiënten met kanker te behandelen op één locatie; operaties aan maag en darm uit te voeren op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen; invasieve diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten uit te voeren op ziekenhuislocatie Scheper. Voor de geplande vervanging van heupen en knieën kunnen patiënten vanaf 1 april 2018 terecht op de ziekenhuislocaties Refaja en Bethesda. Voor de operatieve behandeling van botbreuken kunnen patiënten vanaf 1 april 2018 terecht op ziekenhuislocatie Refaja. Voor de spoedeisende zorg en intensive care verandert er wat Treant betreft niets: een Intensive Care in Emmen en twee Acute Zorg Afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal. En op drie ziekenhuislocaties een Spoedeisende Hulp afdeling. Afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde Een besluit over de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde nemen we dit voorjaar. Een belangrijke kanttekening is dat nieuwe landelijke veldnormen samen met een chronisch tekort aan medisch specialisten in Noord-Nederland gevolgen kunnen hebben voor volledig behoud van de Spoedeisende Hulp afdelingen op alle drie de ziekenhuislocaties van Treant. Op 18 april start Treant met de interne dialoog over de concept regiovisie. Samen met zorgprofessionals (medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedisch personeel) en medewerkers gaan we over de concept regiovisie in gesprek. Daarna volgt de externe dialoog met onze belanghebbenden in de regio (waaronder zorgverzekeraars, huisartsen, ambulancediensten, patiëntenorganisaties, gemeenteraden en inwoners). We verwachten de regiovisie voor de zomer definitief vast te kunnen stellen."