Aa en Hunze versnelt duurzame ontwikkelingen

Assen - De gemeente Aa en Hunze gaat in 2017 duurzame ontwikkelingen in de gemeente intensiveren en versnellen. Dit staat beschreven in de geactualiseerde Duurzaamheidsvisie. Wethouder Co Lambert: “Onze ambitie is een halvering van de CO² uitstoot in 2025 ten opzichte van 2010. Als we dit willen behalen moeten we meer doen dan de landelijke trends volgen.”

Om de omschakeling naar duurzame energie te versnellen gaat de gemeente: · stevig inzetten op energiebesparing in bestaande woningen en bedrijven (door te isoleren); · duurzame energie meer toepassen (bijvoorbeeld zonne-energie). “We proberen de versnelling te koppelen aan andere projecten, waar we toch al mee bezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen aan woningen die mensen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen,” aldus wethouder Lambert. Daarnaast gaat de gemeente korting geven op de kavelprijs in Nooitgedacht. Een voorwaarde hiervoor is dat er een energieneutrale woning gebouwd wordt op deze kavel. Energiescan Particuliere woningbezitters krijgen de mogelijkheid een energiescan van hun woning te laten maken. Een energiescan laat zien welke isolatiemaatregelen de meeste energie besparen. Om deze maatregelen te financieren kan bij de gemeente een duurzaamheidslening worden afgesloten. Financiën Er is voor 2017 door de raad € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de intensivering en versnelling van duurzame ontwikkelingen. De gemeenteraad behandelt de geactualiseerde Duurzaamheidsvisie in de raadsvergadering van 2 maart 2017. Als de besluitvorming rond is, wordt met de uitvoering gestart.