Twee miljoen euro provinciale subsidie voor opknapbeurt Musselkanaal

Ter Apel - De provincie Groningen keert 8,4 miljoen euro uit voor negen projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de provincie Groningen. In totaal waren 31 aanvragen ingediend.

Met de subsidies levert de provincie Groningen een bijdrage aan meerdere aspecten ter verbetering van de leefbaarheid. Zo wordt een aantal centrumkernen toekomstbestendig gemaakt: door sloop van leegstaand (verpauperd) vastgoed, door vermindering van overtollige vierkante meters winkelruimte wordt een deel van de retailagenda uitgevoerd en door het opknappen en herinrichten van de openbare ruimte. En er wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan maatschappelijke voorzieningen. Musselkanaal is met een bijdrage van twee miljoen euro spekkoper. Het plan van de gemeente Stadskanaal voorziet in het versterken van het cultuur-historisch waardevolle lint, door verouderde, verpauperde bebouwing aan het kanaal te slopen en te vervangen door woningbouw. Deze nieuwbouw betreft (sociale) woningbouw. Hiermee wordt de woningvoorraad niet vergroot, omdat elders in Musselkanaal, in de Florawijk, sociale huurwoningen worden gesloopt. Woningcorporatie Lefier investeert met dit plan fors in Musselkanaal en houdt daarbij goed in het oog dat er voor lagere inkomensgroepen voldoende en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn. Met het slopen van de verouderde, verpauperde panden in het lint worden ook veel vierkante meter winkelvloeroppervlakte aan de voorraad onttrokken. Dit zorgt voor een compacter centrum en daarmee voor meer toekomstbestendige winkelvoorzieningen. Het vertrouwen dat dit geeft bij de zittende ondernemers lokt nieuwe investeringen uit. Tot slot is een zeer positief gevolg van het vervangen van de verouderde, verpauperde bebouwing door nieuwbouw dat er energetisch een flinke sprong vooruit wordt gemaakt. De uitvoering van het project kost vijf miljoen euro, de provincie draagt twee miljoen euro bij.