Burgemeester Baukje Galama blijft zich inspannen voor agressievrij werken en ongewenst gedrag

Ter Apel - "In onze gemeente werken we agressievrij. Iedere medewerker in het publieke domein heeft recht op agressievrij werken. Ik ben hiervoor verantwoordelijk en zal mij blijven inspannen om ongewenst gedrag te voorkomen."

Met het ondertekenen van deze tekst heeft burgemeester Baukje Galama van Stadskanaal, als ambassadeur voor de Veilige Publieke Taak (VPT) in de provincie Groningen, de voortzetting van de aanpak in 2017 bekrachtigd. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst over intensivering van VPT in Noord Nederland in Hanze Plaza in Groningen. Burgemeester Galama hield ook een inleiding over het onderwerp. Sinds de start van het programma VPT Noord-Nederland, in oktober 2013, hebben de burgemeesters Galama, Loohuis (Hoogeveen) en Waanders (Dongeradeel) zich ingezet als bestuurlijk portefeuillehouder in respectievelijk de regio’s Groningen, Drenthe en Friesland. De drie burgemeesters ondertekenden aan het einde van de conferentie de tekst waarin wordt aangegeven dat blijvend aandacht wordt geschonken aan het onderwerp veilige publieke taak. Ook kwamen er handtekeningen op het manifest van afgevaardigden van de Politie Eenheid Noord Nederland en het Openbaar Ministerie. Vele bestuurders, beleids- en veiligheidsmedewerkers, p&o- en arbofunctionarissen van gemeenten en de publieke sector in Noord-Nederland waren er getuige van.