Alcoholverbod in de openbare ruimte in Ter Apel moet overlast terugdringen

ter apel - De gemeente Vlagtwedde stelt in Ter Apel een alcoholverbod in.

Met deze maatregel wil het college van burgemeester en wethouders de overlast terugdringen die in het dorp wordt ervaren van mensen die in de openbare ruimte alcohol nuttigen. Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft het college de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om in de openbare ruimte alcohol te nuttigen of aangebroken flessen of blikjes alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het verbod gaat per direct in en is van kracht binnen de bebouwde kom van Ter Apel. Burgemeester Leontien Kompier over de maatregel: “In Ter Apel wordt overlast ervaren van mensen die op straat alcohol nuttigen. Recent hebben we hier in de gemeenteraad over gesproken en tijdens de inloopbijeenkomst over het veiligheidsgevoel in Ter Apel van afgelopen donderdag kwam de overlast die wordt ervaren duidelijk naar voren. Met deze maatregel geven we de politie en de buitengewone opsporingsambtenaar van de gemeente meer mogelijkheden om mensen aan te spreken op hun gedrag en bij excessen handhavend op te treden.”