Lezing Sebastiaan Vos in Streekhistorisch Centrum over veldnamen

Ter Apel - Op zondag 13 november houdt Sebastiaan Vos, werkzaam bij RHC de Groninger Archieven, een lezing over veldnamen in de regio. Hij gaat daarbij met name in op het gebied tussen Stadskanaal en Onstwedde.

De lezing ‘Sikkenbaarg, Laimdobben & Ol’Taange, veldnamen brengen het verleden tot leven’ begint om 14.30 uur. Een ticket kost 4 euro. Veldnamen benoemen de niet-bewoonde kleinere elementen in het landschap, zoals bijvoorbeeld akkers en weiden. Ze geven veel waardevolle informatie over het leven van vroeger: zoals grondgebruik, bezit of bijzondere gebeurtenissen die op die plek plaatsvonden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de veldnamen door ruilverkaveling en een andere bewoningsstructuur van het platteland in de verdrukking gekomen. In de archieven zijn gelukkig nog de stukken aanwezig van bodemkundige Jan Wieringa (1933-1997). Hij was in dienst van het Nedersaksisch Instituut te Groningen en verzamelde vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw duizenden veldnamen in Drenthe en Groningen. Hij noteerde ze op lijsten, losse blaadjes en ook op kaarten. Hij tekende veldnamen op uit de monden van boeren en anderen met kennis van de plaatselijke omgeving.