Vervlogen tijden ... over het korps gemeentepolitie van de gemeente Vlagtwedde

Ter Apel - Deze keer vertelt Rienhart Wolf in de rubriek 'Vervlogen tijden' over het korps gemeentepolitie van de gemeente Vlagtwedde.

door Rienhart Wolf

Van mevrouw Pals-Frenkel uit Ter Apel kregen we bijgevoegde foto van het korps gemeentepolitie van de gemeente Vlagtwedde. De foto is vermoedelijk van eind jaren vijftig. Plaats van de opname is de parkeerplaats van hotel Homan in Sellingen, tegenover het gemeentehuis. Van het gemeentehuis is links op de foto nog net een stukje zichtbaar. In het midden op de achtergrond de lagere school en daarnaast de onderwijzerswoning. Beide panden zijn inmiddels afgebroken. De oorsprong van de huidige politieorganisatie is gelegen in Corps der Marechaussée, opgericht door koning Willem I in 1813. In de loop der tijden ontwikkelden zich daaruit de korpsen der rijksveldwachters, gemeenteveldwachters en de politietroepen. Veel later, na de Tweede Wereldoorlog komt er een nieuwe politieorganisatie bestaande uit de gemeentepolitie (voor aangewezen gemeenten zoals Vlagtwedde) en het Korps Rijkspolitie voor de rest van het land. Na verregaande regionalisatie bestaat de politie tegenwoordig één organisatie, onderverdeeld in tien regionale eenheden. Op deze foto zijn onder andere te zien de heren Ennink, Drenth, De Vries, Frenkel en Hesseling (staand). Zittend onder anderen de heren Manning, Van der Molen, Witteveen, burgemeester Waalkens en De Wal. Tekenend voor de tijd is dat er (nog) geen vrouwelijke politie-agenten zijn. Wie de twee dames zijn is niet bekend. Bij nadere bestudering van de foto valt op dat de stoelen waarop de voorste rij is gezeten, verschillend zijn. De buitenste eenvoudige houten stoelen zijn waarschijnlijk uit het café van hotelier Homan, de middelste drie zijn luxere stoelen met leuning, wellicht uit de woonkamer van Homan? Bij deze foto ontbreekt nog een aantal namen. Wie helpt? U wilt reageren op het artikel? Stuur een mail naar redaktie@oudterapel.nl