Toekomstbestendig Aa en Hunze

Assen - Het gaat goed in Aa en Hunze. Dat constateert het college van burgemeester en wethouders bij de vaststelling van de conceptbegroting 2017.

De gemeente heeft een sluitende begroting met een structureel positief saldo. Ook de uitkomst van de onlangs uitgekomen septembercirculaire 2016 is gunstig voor Aa en Hunze. Dit heeft er toe geleid dat wordt voorgesteld om de onroerende zaakbelasting (OZB) in 2017 niet te verhogen. Voor inwoners dalen daarmee volgend jaar de totale gemeentelijke lasten. De uitvoering van de geactualiseerde toekomstvisie en het collegeprogramma liggen op koers, maar er blijven nog voldoende aandachtspunten. Ontwikkelingen Burgemeester en wethouders concluderen dat er, richting het einde van de collegeperiode 2014-2018, al veel gerealiseerd is. Wethouder Co Lambert: “Er gebeuren mooie dingen in onze gemeente, in samenwerking met inwoners en ondernemers. Er is veel reuring. Zo zijn we vorige maand als gemeente genomineerd als evenementenstad van het jaar. Hier zijn we trots op. Aa en Hunze leeft!” “Geen redenen om achterover te leunen, maar juist op volle kracht vooruit te gaan”, stelt Lambert. “Zo willen we komend jaar onder andere aan de slag met duurzaamheid om de doelen uit het Energie-akkoord te halen. En we pakken de economische koersnota er nog eens bij; onder andere het onderdeel ‘stimulering van het bedrijfsleven’ moet worden geactualiseerd.” Op het programma staat de verdere uitvoering van het toeristisch beleid: het stimuleren van bijvoorbeeld belevingsroutes, maar ook het verbeteren van de kwaliteit van het fietspadennetwerk. Daarnaast willen we graag ons cultuurbeleid de komende jaren voortzetten, waarbij we onder andere culturele evenementen, muziekonderwijs en het Huus van de Taol ondersteunen. Extra aandacht vraagt ook de transitie in het sociaal domein: de verschuiving van duurdere, naar goedkopere zorg. ‘Jaar van de Dorpen’ Wethouder Lambert: “In ons werk heeft participatie een prominente plaats. Als gemeente werken we veel samen met inwoners, organisaties en bedrijven. We zien graag nog meer initiatieven uit de samenleving om onze dorpen klaar te maken voor de toekomst. Zo maken we onze gemeente elke dag een beetje mooier.” In dit kader gaan we in gesprek met de dorpen in het ‘Jaar van de Dorpen, het thema in 2017. Raadsvergadering De begroting 2017 wordt in de raadsvergadering van donderdag 10 november 2016 (aanvang 19.00 uur) besproken.