Laatste begroting gemeente Vlagtwedde 90.000 euro in de plus

Ter Apel - Met als titel ‘Samen naar Westerwolde’ presenteert de gemeente Vlagtwedde haar begroting voor 2017.

Het is de laatste begroting van de gemeente, want per 1 januari 2018 gaan de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde samen en vormen zij de nieuwe gemeente Westerwolde. De laatste begroting van Vlagtwedde laat een voordelig saldo zien van circa 90.000 euro. In 2017 ligt de focus van Vlagtwedde op de fusie naar Westerwolde. Bestuur en medewerkers van beide gemeenten bouwen aan een nieuwe organisatie. Burgemeester Leontien Kompier en portefeuillehouder financiën: "Westerwolde wil, nog meer dan voorheen, een gemeente zijn waar samenwerking met inwoners, bedrijven en partnerorganisaties hoog in het vaandel staat. Samen willen we tot maatschappelijke meerwaarde komen zodat wonen, werken en leven in Westerwolde verder wint aan aantrekkelijkheid." Naast de aanstaande fusie gaat in 2017 aandacht uit naar opgaven die de gemeente heeft op sociaal-maatschappelijk terrein, op het gebied van welzijn en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en naar ruimtelijk-economische vraagstukken. Het begrotingsoverschot is mede te danken aan diverse ombuigingen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. De gemeenteraad van Vlagtwedde besluit op 8 november over de voorgestelde programmabegroting.