Cheque Monuta voor Humanitas

Borger - Kasper Trip van Monuta heeft een cheque ter waarde van 2000 euro uitgereikt aan het project 'Rouw en verlies' van de afdeling Emmen/Borger-Odoorn en Coevorden van Humanitas.

Het project viert dit jaar zijn vierde lustrum.  Voor het Monuta Charity Fonds onder voorzitterschap van Anita Witzier een goede reden om het project te belonen voor de jarenlange inzet van de vrijwilligers. Zij helpen sinds jaar en dag mensen die een dierbare hebben verloren bij het verwerken van het verdriet.