Start aanleg Jeu de boules banen Ter Apel

Ter Apel - Er is een start gemaakt met de aanleg van vijf jeu de boules banen naast de Rooms Katholieke kerk in Ter Apel. Het is een initiatief van de Katholieke Bond Ouderen (KBO) en met name de heer Platen en de heer Otten.

Met een aantal vrijwilligers van KBO samen met vrijwilligers van PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) werd 8 september begonnen. Een deel van de parkeerplaats naast de kerk wordt verplaatst naar de overkant van de weg zodat het aantal parkeerplaatsen gelijk blijft, aldus de heer Scholte Aalbes, secretaris KBO.