Isolatiekamer in ziekenhuislocatie Refaja is uniek in Nederland

Veendam - Ziekenhuislocatie Refaja van Treant Zorggroep krijgt een nieuw operatiecomplex met vier moderne operatiekamers.

door Paul Abrahams

De huidige operatiekamers zijn gebouwd in 1983 en voldoen nog aan alle wettelijke eisen. Maar voor de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis in Stadskanaal is renovatie of nieuwbouw noodzakelijk. Refaja moet immers een volwaardig ziekenhuis blijven. Vandaag aflevering vier van een serie artikelen over de nieuwbouw. De eerste drie afleveringen zijn geplaatst in de krant van woensdag 23 maart, woensdag 27 april en woensdag 1 juni. De verhalen zijn ook te lezen op de website van uw krant. Uitstel eerste operatie "Voor wat betreft de bouwwerkzaamheden komt het einde in zicht", zegt woordvoerder Wilma Noordmans van Treant Zorggroep. "Het meeste werk is inmiddels naar binnen verplaatst. De focus ligt nu op de afwerking en de inrichting. Helaas heeft de vondst van een kleine hoeveelheid asbest tijdens sloopwerkzaamheden - bij de aansluiting van het operatiekamercomplex op het beddenhuis - geleid tot een minimale vertraging in het bouwproces van drie tot tien dagen. Voor de zekerheid is daarom gekozen om het operatiekamercomplex veertien dagen later dan gepland in gebruik te nemen. Dit betekent dat de eerste patiënt op maandag 12 september op het nieuwe OK-complex kan worden geopereerd." De medewerkers van het Refaja doen er werkelijk alles aan om veilige zorg te bieden aan de patiënten in de regio die in het ziekenhuis verblijven. De lat ligt hoog voor wat betreft de hygiëne eisen om patiënten zoveel mogelijk te beschermen tegen infecties. Niet alleen tijdens de operatie, maar ook na afloop van de medische ingreep. Steriel werken heeft hoogste prioriteit "Steriel werken heeft mede door de strenge wet- en regelgeving de hoogste prioriteit", benadrukt Sandra van der Duin. Zij is deskundige Infectiepreventie van het Refaja. "Elk vuiltje kan een infectie bij een patiënt veroorzaken en dat kan het genezingsproces negatief beïnvloeden. De luchtkwaliteit in de operatiekamers wordt in de laatste weken in opmaat naar de eerste ingreep zo ingesteld, dat de kans op een postoperatieve wondinfecties zo klein mogelijk is. Dat is wettelijk zo vastgesteld. In het Refaja doen we er overigens nog een schepje bovenop." Isolatiekamer uniek in Nederland Aan de holding en recovery is een isolatiekamer met speciale sluis gebouwd. In deze isolatiekamer – uniek in Nederland- kunnen 'besmette patiënten' worden voorbereid op de ingreep en na de operatie kan de patiënt hier uitslapen. Ook hier geldt dus de beste luchtkwaliteit. Het strenge OK regime met betrekking tot de luchtkwaliteit geldt voor het gehele gebouw, dus ook voor de beneden verdieping waar de kantoren en de personeelsvoorzieningen zijn gesitueerd. In het OK complex moeten ook het personeel en de instrumenten aan strenge hygiëne eisen voldoen. Verbouwing centrale sterilisatie afdeling "Er wordt flink geïnvesteerd in nieuwe operatiekamers, maar ook de centrale sterilisatie afdeling (CSA) heeft een ingrijpende verbouwing achter de rug", vult Angelique Fluitman aan. Zij is onder meer deskundige steriele medische hulpmiddelen van het Refaja. "Op deze afdeling worden de instrumenten die tijdens een operatie zijn gebruikt in verschillende fasen schoongemaakt en uiteindelijk gesteriliseerd. Steriel betekent dat de kans op een bacterie op de instrumenten kleiner is dan 1 op de miljoen. In Refaja zorgen we hier ruimschoots voor. Verder wordt - in de voormalige Zwartsenbergzaal - het logistiek centrum operatiekamers (LCO) gehuisvest. Hier wordt voortaan het instrumentarium opgeslagen. Dat gebeurt nu nog op de operatiekamers. Het is de bedoeling om het LCO deze maand in gebruik te nemen. Dan kan alvast worden geoefend met de nieuwe manier van werken."