Aa en Hunze met Nationale Herdenking

GIETEN - Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

'In verband hiermee verzoek ik u op deze dag van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur) de Nederlandse vlag halfstok te hangen. De winkeliers wil ik verzoeken gedurende deze periode de buitenverlichting, zoals neon- en lichtbakken, uit te laten. Van 20.00 tot 20.02 uur zal een volkomen stilte in acht worden genomen. Ik wil u vragen aan de herdenkingen, zoals die gehouden worden in de onderstaande plaatsen, deel te nemen.' De burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, Drs. H.F. van Oosterhout Herdenkingen in Aa en Hunze Dit jaar wordt in een vijftal plaatsen binnen onze gemeente een herdenking gehouden: Anloo Deze herdenking vindt eerder op de avond plaats dan de overige herdenkingen. Belangstellenden worden verzocht om om 18.45 uur aanwezig te zijn bij het kruispunt van zandwegen in het Evertsbos of om 18.30 uur vanaf school op de fiets naar het kruispunt te komen. Zij worden opgevangen door leden van het Oranje Comité Anloo. Vandaar zal in een stille tocht naar het monument worden gelopen. Rond 19.00 uur volgt een kort welkomstwoord door mevrouw Buikema en vervolgens een korte toespraak door wethouder dhr. H. Heijerman namens het gemeentebestuur. Indien er behoefte is, is er gelegenheid voor nabestaanden en/of anderen om kort wat te zeggen. De taptoe zal worden verzorgd door dhr. Bokemeyer. Vervolgens zal een stilte van 2 minuten in acht worden genomen. Kranslegging door achtereenvolgens wethouder dhr. H. Heijerman namens het gemeentebestuur Aa en Hunze, nabestaanden, Oranje Comité, scholen en anderen. Twee leerlingen van OBS Anloo dragen een gedicht voor. Als afsluiting wordt het Wilhelmus onder leiding van dhr. Bokemeyer door aanwezigen gezongen. Eext Om 19.15 uur zal in de Eexterkerk een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden met medewerking van onder andere Muziekvereniging Togido en leerlingen van ODS Prins Willem Alexander. Burgemeester dhr. H.F. van Oosterhout zal tijdens de bijeenkomst namens het gemeentebestuur een toespraak houden. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na de plechtigheid in de kerk zal vanaf circa 19.50 uur de kerkklok luiden en kan een ieder vanaf de kerk in een stille tocht naar het gedenkmonument lopen. De stoet zal worden voorafgegaan door een trommelslager. Aanwezigen stellen zich voor het monument op in een halve cirkel. Nadat de kerkklok 20.00 uur heeft geslagen, wordt 2 minuten stilte in acht genomen. Daarna slaat de kerkklok 1x en zal de bloemlegging worden ‘aangeblazen’. Er zal door het 4 mei comité worden afgekondigd wie de bloemen legt. Het eerste bloemstuk wordt door burgemeester dhr. H.F. van Oosterhout namens het gemeentebestuur Aa en Hunze gelegd en vervolgens is er voor een ieder de gelegenheid zijn of haar bloemstuk te leggen. Wanneer de bloemlegging is ‘afgeblazen’, is de herdenking ten einde. Gasselternijveen De kerk is als ‘open gebouw’ voor een ieder toegankelijk vanaf 18.30 uur. Vanaf 19.00 uur begint de plechtigheid met onder andere optredens van 17-jarige singer-songwriter Roy Sipma, een toespraak door wethouder dhr. N.J.P. Lambert namens het gemeentebestuur en leerlingen van OBS J. Emmens en CDS ’t Kompas zullen gedichten voordragen. Om ongeveer 19.25 uur is het vertrek van de stille tocht naar het monument aan de Oosterstraat. Daar is gelegenheid tot het leggen van bloemen door onder andere leerlingen van de basisscholen in Gasselternijveen in het kader van “Adopteer een Monument”, diverse instanties, het publiek en wethouder de heer N.J.P. Lambert. De Harmonie zal gepaste muziek ten gehore brengen, leerlingen dragen gedichten voor en wethouder dhr. N.J.P. Lambert zal een korte toespraak houden. Daarna wordt “The Last Post” gespeeld, waarna 2 minuten stilte in acht zal worden genomen. Er wordt afgesloten met het spelen van het Wilhelmus door De Harmonie, dat meegezongen kan worden door het publiek. Belangstellenden zijn zowel welkom in de kerk als bij het monument, maar uiteraard ook voor deelname aan de stille tocht. Gieten Om 19.00 uur begint een samenkomst in de Dorpskerk in Gieten. Naast orgelspel door Jan Oomkes en zang door Iris Bom zal er een toespraak worden gehouden door schrijver/publicist Ron van Hasselt. Om ongeveer 19.30 uur begint de stille tocht naar de begraafplaats. Onderweg is er gelegenheid om bij het herdenkingsmonument op de Brink bloemen neer te leggen ter gedachtenis aan de oorlogsslachtoffers uit de eigen gemeente. Op de begraafplaats bij de graven van de omgekomen vliegtuigbemanning zullen alle oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook hier is er gelegenheid tot het leggen van bloemen. Op de begraafplaats zal een korte toespraak worden gehouden door vervangend-raadsvoorzitter mevrouw A. Smit namens het gemeentebestuur Aa en Hunze. Verdere medewerking wordt verleend door mevrouw Moek-Rutgers. Om 20.00 uur zal een stilte van 2 minuten in acht worden genomen. Rolde Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn bij de molen aan de Grote Brink in Rolde, waarna om 19.30 uur de stille tocht vertrekt naar het monument aan de Kerkbrink onder het luiden van de kerkklokken. Wethouder dhr. H.J. Dijkstra zal in deze stille tocht, voorafgegaan door een tromspeler, meelopen. Om 19.32 uur sluit een delegatie van leerlingen Jan Thiesschool aan. Om 19.40 uur aankomst stille tocht bij Kerkbrink, waar de Fanfare Euterpe koralen zal spelen. Daarna volgt een welkomstwoord door dhr. Tahalele. Vanaf 19.45 uur zullen leerlingen van de Jan Thiesschool bij het monument herdenkingsgedichten voordragen. Er zal een korte toespraak volgen. Om 19.58 uur wordt het Taptoesignaal gespeeld waarna om 20.00 uur een stilte van 2 minuten in acht zal worden genomen. Daarna speelt Muziekvereniging Euterpe het volkslied waarbij gelijktijdig de Nationale en de Roldervlag worden gehesen. Euterpe speelt vervolgens een aantal koralen. Vervolgens zullen er bij het monument bloemstukken worden gelegd door wethouder dhr. H.J. Dijkstra namens het gemeentebestuur Aa en Hunze, leerlingen van de Jan Thiesschool uit Rolde en anderen. Na afloop van deze plechtigheid wordt er vanaf 20.20 uur voor belangstellenden koffie/thee geserveerd in de Jacobuskerk.