Weg Emmen-Ter Apel duurzaam verbreden

Emmen - Bij de verbreding van de verbindingsweg tussen Emmen en Ter Apel, de N391, gaat Attero bodemas leveren als funderingsmateriaal voor de aanleg van viaducten en op- en afritten.

De provincie Drenthe en Attero ondertekenden op 10 maart het contract hiervoor. De inzet van bodemas, asresten die overblijven na verbranding van onder meer het Drentse restafval, vervangt zand en grind dat veelal voor dit soort projecten wordt gebruikt. Met het terugdringen van primaire bouwstoffen en het hergebruiken van reststoffen geeft de provincie invulling aan de Green Deal Duurzaam Grond-Weg-Waterbouw. Bodemas wordt al meer dan twintig jaar in de grond-, weg- en waterbouw gebruikt. Om te voldoen aan de wet Bodemkwaliteit worden bij de toepassing voorzieningen genomen, zoals het afdekken ervan met asfalt en/of folie. Dit voorkomt dat bodemas in aanraking komt met regen- of grondwater. Het gehele project van de verbreding van de provinciale weg N391 bestaat uit vier delen. In elk projectdeel zal 30.000 kubieke meter bodemas worden toegepast. Dit komt overeen met 50.000 ton of wel zo'n 1.600 vrachtwagenladingen. In de periode oktober 2016 tot eind 2017 wordt er in totaal 200.000 ton bodemas vanuit Wijster naar de N391 getransporteerd.