Senioren in beweging in Aa en Hunze

GIETEN - Gemeente Aa en Hunze wil senioren vanaf 65 jaar in beweging brengen. Bewegen heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van het leven. Om inzicht te krijgen waar de senioren behoefte aan hebben op het gebied van sport en bewegen is er een vragenlijst uitgezet naar alle senioren in de leeftijd van 65+ in de gemeente.

Eén van uitkomsten is dat de senioren in de gemeente Aa en Hunze, ten opzichte van de landelijke cijfers, minder aan de Nederlandse Norm Gezond en Bewegen voldoen. Deze norm houdt in: 5 dagen per week minimaal 30 minuten matig intensief bewegen. Daarnaast wordt er aangegeven dat de senioren niet goed op de hoogte zijn van de sport,- en beweegmogelijkheden in hun eigen buurt. Inspelen op de vraag De komende jaren gaan de sportcombi’s van de gemeente Aa en Hunze samenwerken met verschillende organisaties zoals Impuls welzijn, huisartsen, fysiotherapeuten, verzorgingstehuizen en sportaanbieders. Met als doel om een passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen en te organiseren voor senioren. Hiermee wil de gemeente senioren de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de activiteiten op hun eigen niveau.