WW in Drenthe in 2015 verder gestegen

ASSEN - Met een forse stijging van de WW in december komt het aantal WW-uitkeringen in Drenthe eind 2015 uit op 15.300. Hiermee ligt de omvang van de WW hoger dan eind vorig jaar. Hoewel economisch herstel zorgde voor minder WW in bouw, handel, horeca en industrie, nam het aantal WW-uitkeringen toe in zorg en onderwijs.

Eind december 2015 telde Drenthe 15.313 WW-uitkeringen. Dat is 6,2% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in december fors toe, met 1.560 uitkeringen (11,3%). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Drenthe 3,4% (508) meer WW-uitkeringen. Vrijwel ieder jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen in december door het aflopen van tijdelijke contracten aan het eind van het jaar en door seizoenseffecten. Door de winterperiode is er in sommige sectoren (bijvoorbeeld agrarische sector en bouwnijverheid) minder bedrijvigheid. Daarnaast heeft de WWZ een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen (zie ook toelichting pagina 5). Stijging WW in vrijwel geheel Nederland In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind december uit op 445.879. Dat is 5,0% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 427.404. In de afgelopen maand steeg het aantal WW-uitkeringen landelijk met 4,3% (18.475). Alle provincies laten een stijging van de WW zien. Alleen in de regio Amsterdam daalde de WW in december. De 3 noordelijke provincies kennen de grootste stijging. Een jaar eerder waren er 440.833 WW-uitkeringen. Daarmee steeg het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 1,1% (5.046). Regionale verschillen De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de andere noordelijke provincies geven een vergelijkbaar beeld. Friesland laat in december de sterkste stijging in WW-uitkeringen zien, maar ook in Groningen nam de WW toe. Ten opzichte van een jaar eerder steeg het aantal WW-uitkeringen in Drenthe sterker dan in Groningen en Friesland. UWV verstrekte eind december in de provincie Groningen 16.157 WW-uitkeringen; 9,2% meer dan vorige maand. In Groningen was er het afgelopen jaar sprake van een toename van 0,7%. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in december met 12,8% gestegen naar 20.284. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een stijging van 0,6%. Plussen en minnen Het economisch herstel heeft in 2015 nog niet geleid tot een afname van de WW. Na een sterke afname in het eerste halfjaar, volgde stagnatie en zelfs toename van de WW eind 2015. Deels lagen normale seizoenspatronen hieraan ten grondslag. Er zijn echter ook grote verschillen tussen sectoren. Tegenover een afname van het aantal WW-uitkeringen in sectoren als bouw, handel, horeca en industrie, staat een toename van de WW in zorg en welzijn, onderwijs, landbouw en vervoer. Vooral in zorg en welzijn nam de werkgelegenheid in 2015 af door reorganisaties en bezuinigingen. Verder zijn het vooral de 27 – 50-jarigen die profiteren van het economisch herstel. Onder jongeren en 50-plussers nam de WW in 2015 verder toe. In de bijlage een uitsplitsing van de cijfers voor de verschillende gemeenten in Drenthe en per sector. Tabel