Renovatie en uitbreiding accommodatie voetbalvereniging Gieten

Assen - Het college van de gemeente Aa en Hunze en het bestuur van voetbalvereniging Gieten hebben overeenstemming bereikt over de vernieuwing en uitbreiding van de club- en kleedaccommodatie van de voetbalvereniging.

In goed overleg is besloten om de huidige accommodatie te renoveren en uit te breiden met acht nieuwe kleedkamers. Harmonisatie In het kader van harmonisatie van de voetbalcomplexen in de gemeente, worden de club- en kleedaccommodaties in eigendom overgedragen aan de voetbalverenigingen. De accommodatie van voetbalvereniging Gieten is sterk verouderd. Het complex wordt daarom eerst vernieuwd en uitgebreid, voordat de overdracht plaatsvindt. Kosten Het college legt op 17 februari aan de gemeenteraad voor om 700.000 euro beschikbaar te stellen voor de vernieuwbouw. Samen met een bijdrage van 200.000 euro van de club kan er een mooie accommodatie gerealiseerd worden, waar de voetbalvereniging weer tientallen jaren mee vooruit kan. Planning Voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met de renovatie en uitbreiding, moeten de leden van vv Gieten en de gemeenteraad instemmen met de plannen. Tijdens de algemene ledenvergadering van vv Gieten op 1 februari nemen de leden een besluit. Vervolgens buigt de gemeenteraad van Aa en Hunze zich op 17 februari over het onderwerp.