Grard Kroon is benoemd tot erelid van Bridgeclub Stadskanaal

STADSKANAAL - Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Bridgeclub Stadskanaal is Grard Kroon unaniem benoemd tot erelid.

Onder groot applaus werd door voorzitter Theo Euverman het erelid-certificaat overhandigd, vergezeld van een aantal presentjes. Zijn echtgenote ontving als dank voor haar trouwe ondersteuning bloemen.

De benoeming tot erelid is behoorlijk uniek binnen de vereniging. De onuitputtelijke bijdrage die Grard door de jaren heen heeft geleverd aan de bridgesport heeft hiertoe doen besluiten.

Naast het geven van bridgelessen (het grootste gros van de leden heeft les van hem gehad) is hij jaren actief geweest binnen het bestuur en de Technische Commissie van Bridgeclub Stadskanaal.Tevens is hij nog altijd actief als arbiter.