Grensregio mag hopen op verdere ondersteuning vanuit EU-middelen

Tijdens de 42e raadsvergadering van de Eems Dollard Regio (EDR) werd een blik in de toekomst van de Nederlands-Duitse samenwerking geboden. Hoofd INTERREG/EDR Hermann Wessels deelde de 60 aanwezigen in het Schlossmuseum Jever mede dat de vooruitzichten op verdere ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking na 2020 “zeer positief” zijn. “Dat kunnen wij na de publicatie van het zogenaamde „meerjarige financieel kader (MFK)” en de ontwerpverordening van de Europese Commissie vaststellen”, zo lichtte de heer Wessels zijn uitspraak toe. “Het door de Commissie voorgestelde budget bevindt zich op een vergelijkbaar niveau als dat van de huidige programmalooptijd”, zo berichtte het Hoofd INTERREG/EDR tot vreugde van de leden van de EDR-raad. In het huidige INTERREG V A-programma lopen in het programmagebied van de Eems Dollard Regio op dit moment 30 projecten met een gezamenlijk investeringsbedrag van 110 miljoen euro. Om ook in de komende periode aan te sluiten op huidige successen moet op basis van het budget, dat in de ontwerpverordening is voorzien, een samenwerkingsprogramma worden ontwikkeld dat rekening houdt met regionale structuren en uitdagingen. Door de Nederlands-Duitse grensregio’s is een document ter stellingname opgesteld dat als basis daarvoor kan dienen. “Voor ons is het belangrijk om de zichtbaarheid van INTERREG-ondersteuning in de grensregio verder te verankeren. Daarom is het wenselijk om de deelname van burgers aan projecten, netwerken en verdere initiatieven nog verder uit te bouwen”, zo benadrukte Hermann Wessels.

Nieuws