Westerwolde sluit 2018 met een tekort van 1,8 miljoen euro

SELLINGEN -De gemeente Westerwolde sluit 2018 af met een tekort van 1,8 miljoen euro.

Dit nadelig resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het tekort op het sociaal domein, waarbij de jeugdproblematiek de gemeente hard raakt.

Het totale tekort op jeugd is voor 2018 berekend op 2,4 miljoen euro. Een deel van de tekorten kan door overschotten op andere gebieden worden opgelost.

Voor dit jaar verwacht de gemeente dezelfde tekorten, eveneens voornamelijk veroorzaakt door de jeugdproblematiek. Er wordt een nadelig resultaat verwacht van bijna twee miljoen euro. Dit tekort moet volledig uit de reserve worden gehaald. Een reserve die langzaam de bodem bereikt.

Omdat het onduidelijk is hoe de door het Rijk aangekondigde maatregelen zich vertalen naar Westerwolde, moet de gemeente op korte termijn maatregelen treffen. Maatregelen van dusdanige omvang dat deze ook de inwoners kunnen raken.

Het college van burgemeester en wethouders beseft dat dit ongewenst is en zal daarom samen met buurgemeenten en de provincie stevig blijven aandringen bij het Rijk om meer geld beschikbaar te krijgen voor het sociaal domein.

De gemeenteraad buigt zich op 19 juni en 10 juli over de jaarrekening.