Voedselbank Zuidoost-Drenthe luidt noodklok: ,,We hebben genoeg voedsel, maar te weinig vrijwilligers"

Emmen / Coevorden - Het voortbestaan van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe is in gevaar. Niet omdat er onvoldoende voedsel is om de wekelijkse pakketten te vullen, maar medewerkers hebben nauwelijks tijd om de pakketten te vullen.

,,Meerdere pogingen en acties en contacten met de gemeente om extra vrijwilligers te krijgen, hebben tot nu toe nauwelijks iets opgeleverd. Het begint nu echt te knijpen. Ook hebben we geprobeerd om met kerken samen te werken, maar dat mocht ook niet baten", zegt voorzitter Harrie Timmerman uit Schoonebeek.

Te weinig chauffeurs

De in Emmen gevestigde voedselbank heeft dringend behoefte aan een aantal vrijwilligers die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken om de organisatie in de benen houden. ,,De betreffende mensen zullen worden ingezet bij meerdere activiteiten: logistiek, magazijn, opslag en sorteren. De grootste behoefte bestaat op dit moment aan chauffeurs en bijrijders. Door het ontbreken van voldoende medewerkers komt de bevoorrading in gevaar. Met als bijkomend gevolg problemen om de voedselpakketten te vullen."

Achthonderd klanten

De voedselbank ging vijftien jaar geleden ging de organisatie van start met zeventig klanten/gezinnen en één uitgiftepunt. ,,Inmiddels is het aantal klanten gegroeid tot rond de achthonderd en zijn er achttien uitgiftedepots. Het aantal medewerkers is wel wat gegroeid, maar onvoldoende. Zeker de laatste tijd begint dit ernstige problemen op te leveren. Kijken we daarbij ook nog naar de leeftijdsopbouw van de medewerkers, dan begint het behoorlijk te kraken."

De bevoorrading van voedsel is volgens Timmerman de afgelopen paar jaar sterk gewijzigd. ,,Dit heeft onder meer te maken met de reorganisatie van de landelijke organisatie. In het verleden werden de producten voornamelijk aangeleverd vanuit een regionaal distributiecentrum. Maar inmiddels moet voor de inzameling van voedsel voor een belangrijk deel zelf worden gezorgd. Dat betekent veel extra werk."

Medewerkers

Wat moet er gebeuren en wat is nodig om het werk nu en in de toekomst aan te kunnen en de Voedselbank in stand te houden? Timmerman: ,,Er is op korte termijn een aantal extra vrijwilligers nodig, dat bereid is om samen met de bestaande vaste kern de Voedselbank draaiende te houden. De grootste behoefte bestaat op dit moment aan chauffeurs en bijrijders om periodiek – bijvoorbeeld een keer in de week of in de maand – een route te rijden en het verzamelde voedsel op te halen en te sorteren."