Vervlogen tijden ... over Abraham Bliek

TER APEL -Een bekende verschijning in het Ter Apel van de jaren vijftig en zestig was Abraham ‘Bram’ Bliek, hier op een foto uit 1970, waarbij hij de Ridderorde uit handen van toenmalig burgemeester Gauke Loopstra (links) ontving.

Midden in de Tweede Wereldoorlog kwam Bliek als gymnastiekleraar over vanuit Den Haag naar Ter Apel om les te gaan geven aan de Rijks Hogere Burger School (R.H.B.S.). Eerst tijdelijk vanaf maart 1943, maar al een paar maanden later werd hij, per 16 augustus 1943, benoemd als leeraar in vasten dienst.

Het was toen ook, dat zijn vrouw pas naar Ter Apel kwam. Samen gingen ze wonen aan de Hoofdkade 86, in 1947 verhuisden ze naar de Schotslaan, om weer een paar jaar later te verhuizen naar Hoofdkade 2. Het was eigenlijk de bedoeling, dat de familie terug zou gaan naar Den Haag, maar het beviel ze zo goed in Ter Apel, dat ze definitief bleven en een huis lieten bouwen op de hoek van de Vijverstraat-Stationsstraat.

Prachtig piano spelen

Bram Bliek kenmerkte zich door een lage, enigszins hese stem. Hij was enthousiast, bijzonder geliefd en hij had een goed gevoel voor humor. Hij kon prachtig piano spelen, dat hij dan ook regelmatig tijdens gymnastiekuitvoeringen in de gymzaal deed.

Hij gaf niet alleen gymnastiekles op de RHBS, ook op de MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) en de Christelijke MULO. Hij heeft zelfs – als niet-katholiek – korte tijd les gegeven aan de katholieke (!) Bonifatiusschool. In 1961 werd hij benoemd tot onderdirecteur van de RHBS, om in 1968 te worden benoemd als conrector.

Alles tegen de vlakte

Natuurlijk was Bram Bliek lid van de Ter Apeler gymnastiek- atletiekvereniging T.G.A.V. en hij was ook wel eens jurylid bij landelijke wedstrijden van de ritmische gymnastiek. Hij was tevens lid van de kegelclub ‘Alles Tegen De Vlakte’ (A.T.D.V.), van de bridgeclub en van de Ter Apeler Tennis Club (T.A.T.C.). Van deze laatste vereniging was hij zelfs voorzitter tussen 1962 en 1969.

Toen hij in 1968 vijfentwintig jaar in dienst van de school was, werd dit heuglijke feit uitbundig gevierd, zowel op school als in hotel Boschhuis, waar een groot feest werd georganiseerd. Bram Bliek ging op 1 augustus 1970 met pensioen, na 27 jaar werkzaam te zijn geweest in Ter Apel.

Abraham ‘Bram’ Bliek werd geboren op 20 mei 1905 in Den Haag. Nadat hij de H.B.S. had doorlopen studeerde hij in de jaren twintig aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Daar leerde hij ook Engelien Pippel kennen en hij trouwde op 22 december 1933 met haar. Nadat ze in Ter Apel kwamen te wonen, werden hun beide dochters, Dita en Inge, geboren. Later, toen de gezondheid hen iets in de steek liet, verhuisde het echtpaar naar de Heemborg.

Koninklijke Onderscheiding

Vanwege zijn verdiensten voor de samenleving van Ter Apel werd hij op 29 april 1970 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat moest natuurlijk geheim blijven voor de heer Bliek.

Hij ging echter altijd mee met de werkweken voor de hoogste klassen. In 1970 duurde de werkweek tot en met 29 april en dat was nou net de dag dat de Orde zou worden uitgereikt. Rector Havinga liet de heer Bliek weten, dat hij niet mee mocht met de werkweek vanwege het komende eindexamen. Daar was Bram Bliek secretaris van en hij was dan ook behoorlijk teleurgesteld. Dat sloeg echter op 29 april om in enorme blijdschap……

Bram Bliek overleed in Ter Apel op 17 oktober 1991 in Ter Apel. Hij werd 86 jaar.

Met dank aan zijn beide dochters Dita van de Ven-Bliek en Inge van der Wagt-Bliek.

Jakob Been