Al 50 lastige asielzoekers uit Ter Apel verwijderd

In het afgelopen half jaar zijn 50 overlast veroorzakende asielzoekers uit Ter Apel verwijderd. Dat heeft Henk Wolthof bekend gemaakt.

Hij vormt met Jur Verbeek en Cor de Lange het trio ketenmariniers dat door het rijk is aangesteld om de overlast in het grensdorp aan te pakken. Die wordt met name veroorzaakt door uit veilige landen afkomstige bewoners van het asielcentrum.

Een half jaar geleden gingen de drie aan de slag. ,,Inmiddels zijn er 50 mensen uit het asielcentrum en het dorp verwijderd’’, zegt Wolthof. ,,Sommigen hebben ook een gebiedsverbod gekregen waardoor ze sowieso niet terug mogen komen.’’

De 50 maakten zich onder meer schuldig aan het bedreigen van andere bewoners van het asielcentrum of COA-personeel.

Volgens Wolthof zijn daarbij ook 80 asielzoekers uit het dorp verwijderd die steeds maar opnieuw een asielverzoek indienden. ,,Ze zijn in bewaring gesteld en vervolgens teruggekeerd naar het land vanwaaruit ze Nederland binnenkwamen. Deze aanpak is vooral het initiatief van het personeel van het asielcentrum.’’

Overlast reduceren

De ketenmariniers blijven nog anderhalf jaar in functie in willen in die periode ook met allerlei andere maatregelen de overlast reduceren. Zo is er in het winkelcentrum van Ter Apel in een winkelpand een meldpunt geopend waar Ter Apel zich met klachten en tips over de overlast kunnen melden.

,,Belangrijk is ook dat alle bij dit probleem betrokken organisaties goed samenwerken’’, zegt Wolthof.