130 asielzoekers in Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij Zoutkamp

In de noodopvang voor pas gearriveerde asielzoekers, de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij Zoutkamp, verblijven een kleine week na de opening 130 mensen.

Dat heeft het ministerie van veiligheid en justitie donderdag laten weten.

Met dat aantal is de opvang bijna voor de helft gevuld, hij kan 300 mensen herbergen. Of dat aantal van 300 wordt bereikt, is de vraag. ,,Er komen momenteel mondjesmaat mensen binnen’’, zegt woordvoerder Steffart Buijs. ,,Veel grenzen in Europa zijn vanwege de coronacrisis gesloten.’’

Coronacrisis aanleiding voor noodopvang

Die crisis was de aanleiding voor het rijk de noodopvang op te zetten. Normaal melden nieuwe vluchtelingen zich bij het Aanmeldcentrum, onderdeel van het asielcentrum in Ter Apel. Dat werd bijna twee weken geleden gesloten. Dit om risico’s op besmetting met het coronavirus van personeelsleden en bewoners te verkleinen: van de nieuwkomers is niet zeker met wie zij onderweg contact hebben gehad.

Om die nieuwkomers gedurende de coronacrisis te herbergen, werd de noodopvang opgezet. Ze worden per bus van Ter Apel, waar ze wel een eerste registratie en medische check krijgen, naar Zoutkamp gebracht.

,,Na de ingebruikname vorige week werden meteen 80 pas gearriveerde vluchtelingen ondergebracht’’, zegt Buijs. ,,Die waren de dagen daaraan voorafgaand in Ter Apel aangekomen. Sindsdien gaat het om kleinere groepen. Dan weer eens 8, dan 10. Er komen ook asielzoekers in Ter Apel aan die horen van de noodopvang besluiten en daar geen gebruik van maken maar zelf onderdak zoeken.’’

Enkele nieuwkomers hebben kazerne verlaten

Ook hebben volgens Buijs enkele nieuwkomers die naar Zoutkamp waren gegaan, de kazerne verlaten. ,,Ze wilden naar bekenden toe. We hebben geregeld dat ze naar een groter treinstation, verder weg in het land, zijn gebracht.’’

Volgens de woordvoerder verloopt de opvang goed. ,,De voorzorgsmaatregelen worden in acht genomen, er is een arts aanwezig. We hebben geen zieken.’’

Als de coronacrisis voorbij is, worden de mensen die dan verblijven in de kazerne, weer naar Ter Apel vervoerd. Daar kunnen ze alsnog hun asielprocedure starten.