Vervlogen Tijden over meubelfabriek Barthel in Musselkanaal.

Musselkanaal In mijn vorige Tijden Vervlogen van 17 juni jobgstleden nam ik, Jacoo Pranger, u mee terug naar de Familie Koster aan de Marktstraat In Musselkanaal met hun drukkerij en kartonfabriek.

Daar gaf ik een kleine opsomming van bedrijven die na Koster in het bedrijf werkzaam waren en vermelde daarbij niet dat na Koster de familie Barthel met een meubelfabriek er nog enkele jaren hun bedrijf gevestigd hadden. Maar ook dat de familie Koster verschillende huizen had laten bouwen aan de Telefoonweg nu de Floralaan die achter het bedrijf ligt voor hun werknemers. Dank voor de verschillende reacties en enkele aanvullingen mooi te horen dat mensen zo met je meedenken of zoeken naar info. Nu gaat dit verhaal van Barthel er als een vervolg op verder.

Het bedrijf Barthel begon met hun meubelbedrijf in Stadskanaal aan de Poststraat maar verhuisde in de loop der tijd naar Musselkanaal. Carl Wilhelm Abel Barthel geboren op 1 februari 1894 huwde op 18 juni 1926 met Klaassina Braams geboren op 27 augustus 1900. Carl Wilhelm Abel was de zoon van Karel Barthel en Trijntje Verver van beroep ook meubelmaker, en was bij zijn huwelijk met Klaassina al wees beide ouders waren al overleden. In januari 1926 had Carl Wilhelm Abel al een stuk grond gekocht in Musselkanaal aan de Marktstraat om daar een huis met de eischen des tijds een ingerichte meubelmakerij te vestigen zoals in de Noord Ooster te lezen valt. Op 17 februari vindt er een aanbesteding plaats van een winkelbehuizing met woning en werkplaats onder architectuur van Fa. Wed. J. Linzel te Stadskanaal. Het werk wordt daarna gegund aan de laagste inschrijvers voor het timmer-, metsel- en stucadoorswerken aan H. Slosser Musselkanaal voor 5380 gulden en voor het glas-, verf-, en behangwerken aan Abbes en Legdeur Stadskanaal voor 596 gulden. De woning , winkel en werkplaats staan aan de Markstraat 83 en is een klein bedrijf met enkele werknemers. Er worden veel meubels op bestelling gemaakt vooral door boeren uit de Monden nabij Musselkanaal. Het gaat om stoelen, tafels, kasten maar ook dekenkisten worden in alle soorten en maten gemaakt naar de wensen van de kopers. De familie Barthel is kerkelijk betrokken bij de Evangelisch-Lutherse gemeente in Stadskanaal en maakt ook deel uit van het kerkelijk bestuur. In 1876 bij de inwijding van het kerkgebouw werden onder meer door de vader van Carl Wilhelm Abel 30 stoven gemaakt en geschonken, maar ook maakte hij een lessenaar, voetenbankjes, collectebakjes e.d.

Binnen het bedrijf werden de meubels gemaakt van hout en daarna door een ander bedrijf gestoffeerd binnen de fabriek. De gemaakte meubels werden dan gebracht bij de klant per fiets met een speciaal daarvoor gemaakte kar met stellage. Ook werden er meubels verkocht die stonden in de showroom van het winkelpand aan de Marktstraat 83. De meubels werden veelal gemaakt van bomen welke afkomstig waren uit de stad Groningen en in planken werd gezaagd en enige tijd moesten drogen in een werkplaats voordat het kon worden gebruikt voor het maken van meubels. In oorlogstijd werden er ook meubels gemaakt en bezorgd bij de klanten veelal boeren. Op een transportfiets werden een nachtkastje geplaatst en reed men zo naar de klant en met hetzelfde nachtkastje werd terug gefietst met inhoud veelal meel, melk en andere etenswaren. Zo werd de oorlog overleefd en kreeg men betaald in natura van producten en viel voor de buitenstaander niet op. Op 31 maart 1965 was er een grote verkoping van een herenbehuizing met fabrieksgebouw, een winkelwoonhuis en zeven eengezinshuizen van de erven van Koster. De familie Barthel kocht de herenbehuizing met fabrieksgebouw uit deze verkoping en verhuisde zodoende naar de Marktstraat nummer 28/29. Hierdoor kreeg het meubelbedrijf een grotere ruimte en had meer mogelijkheden voor uitbreiding van het assortiment aan meubels. Het pand aan de Marktstraat 83 werd verkocht aan de familie Zwiers die er een keukencentrum van maakte. Helaas door een grote brand op 27 november 1979 bij hobbyzaak Rave naast Zwiers sloeg het over naar andere panden en brandde dit pand ook af. Na herbouw van Marktstraat 83 en naast liggende panden was er weer een grote brand op 20 september 2018 en gingen nog meer winkelpanden verloren.

Carl Wilhelm Abel overleed op 6 april 1959 en zijn vrouw Klassina op 27 september 1984. Samen hadden ze drie kinderen Karel Bernard geboren 1927 die architect was in Hilversum, Bert geboren in 1931 die werkzaam was bij Meijering en Benus en bouwkundige was en Arie Arent Wilhelm geboren in 1936 en heeft destijds het bedrijf van zijn ouders over genomen. Het meubelbedrijf van Barthel sloot uiteindelijk haar deuren in 1979 en verdween zo uit het straatbeeld van Musselkanaal.

Dank aan de familie Barthel voor hun info bij deze uitgave en ook de geleverde foto. Schilderij gemaakt door de oudste zoon van Barthel, Karel Bernard.

Voor reacties Jacco Pranger, 06-21831002 of pranger@nieuwbuinen.com

(tekst Jacco Pranger)