Column Hans Klopstra: Kalm aan…

STADSKANAAL Een rijbewijs is een soort van vergunning om een motorrijtuig zoals onder meer een auto of bromfiets te mogen besturen.

Van vergunningen is bekend dat ze mogen worden ingetrokken. Bijvoorbeeld als je de vergunning gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is afgegeven of als je fysiek of psychisch niet (langer) in staat wordt geacht zonder risico’s voor anderen je vergunning, je rijbewijs dus, te gebruiken.

Als je rijexamen doet wordt onderzocht of je de verkeersregels begrijpt, of je verkeersinzicht hebt en of je het voertuig waarvoor je examen doet voldoende beheerst en verantwoord gebruikt. Nadat je het rijbewijs hebt gekregen blijft dat observeren van je rijgedrag permanent aanwezig. Dus zodra je (verkeers) gedrag vertoont waarvan kan worden gezegd dat je jezelf maar vooral ook anderen in gevaar brengt zal men je rijbewijs, je vergunning om een motorrijtuig te mogen besturen, intrekken. In dat geval mag je niets meer besturen waar een rijbewijs voor vereist is.

Van drank of drugsgebruik weten we dat allemaal wel. Maar dat dat ook gebeurt als je binnen de bebouwde kom van een gemeente meer dan 30 kilometer te snel rijdt, weten velen niet. De strafrechtelijke gevolgen zijn, naast een enorme boete van soms wel 1200 euro, dat je rijbewijs wordt ingenomen. Bij twee keer de maximumsnelheid wordt je auto in beslag genomen.

Daarnaast zijn de bestuursrechtelijke gevolgen dat het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) je zal uitnodigen voor een psychologisch onderzoek om te kijken of je nog wel geschikt bent om een rijbewijs te mogen houden. De kosten van dat onderzoek betaal je zelf en die bedragen 1117 euro, of - ingeval van een aanvullende rijvaardigheidstest - 1757,50 euro.

En dan is het dus de vraag of je je rijbewijs ook terug krijgt. Heb je je rijbewijs nodig voor je werk en is het ingevorderd dan kan dat voor je werkgever reden zijn om je te ontslaan. Tot zover de mogelijke gevolgen voor jezelf.

Veroorzaak je een ongeval door dit veel te snel rijden en vindt de rechter dat je een zeer hoge mate van schuld hebt aan het letsel of het overlijden van iemand dan variëren de gevangenisstraffen van twee maanden (zonder alcohol of drugsgebruik) tot 4 jaar (als wel sprake is van gebruik van middelen) onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Bij dit alles heb ik het dan nog niet over het leed wat anderen wordt aangedaan en de last die je de rest van je leven gaat dragen.