GroenLinks Westerwolde klaar voor de toekomst

GroenLinks Westerwolde is druk met de voorbereiding van de komende verkiezingen met een nieuwe website, GroenLinks-thema-cafés en een visie op toekomstige samenwerking in het gemeentebestuur.

GroenLinks Westerwolde wil een ander gemeentebestuur en wil met andere politieke partijen streven naar een nieuwe politieke samenstelling van het dagelijks bestuur. Samen met de leden is gekozen voor een ander politiek bedrijven dan tot nu toe: meer open en transparant en in goed dialoog met de inwoners. In het document De Wende wordt deze visie weergegeven.

Er wordt ingezet om deze verandering, samen met de meer dan 50 leden, een andere manier van politiek bedrijven, vorm te geven. GroenLinks Westerwolde staat volgens eigen zeggen voor 'eerlijk delen, verbinding tussen mensen en vertrouwen in elkaar'. Samen met andere politieke partijen wil GroenLinks dit mogelijk maken. Deze samenwerking is al te zien bij het gezamenlijk optrekken bij het afvalbeleid, zo wordt gesteld.

Het bestuur van de afdeling Westerwolde bestaat uit Frank Ploeg (voorzitter), Didi Dresscher (secretaris en webmaster) en Roelf van Biessum (penningmeester).

Meer informatie

Zie voor meer informatie onder andere de website: https://westerwolde.groenlinks.nl/home, en de Facebookpagina: https://www.facebook.com/groenlinkswesterwolde.