‘In deze wijk letten we nog een beetje op elkaar’

STADSKANAAL - In de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Westerwolde is het mogelijk om plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) in een speciale container voor PMD afval te deponeren.

door Paul Abrahams

In de gemeente Stadskanaal is deze container niet te zien in het straatbeeld. De inwoners moeten zich behelpen met plastic zakken.

Tijdens het werkbezoek van het college van burgemeester en wethouders in buurthuis De Stobbe in Cereswijk is veel onbegrip voor het besluit om (nog) geen PMD afvalcontainer te plaatsen. "Waarom worden ze wel gebruikt in omliggende gemeenten? De zakken zijn zo licht dat ze tijdens de ophaalhagen weg kunnen waaien en dat geeft een rommelig gezicht."

Volgens wethouder Goedhart Borgesius stapt de gemeente Stadskanaal niet over van plastic zakken op afvalcontainers, omdat uit onderzoek blijkt dat in de PMD container teveel restafval wordt gedeponeerd. "Afval dat daar niet in hoort. Het gevolg is een hoger percentage afgekeurd afval en daardoor meer kosten voor de gemeente omdat het 'vervuilde PMD afval' verbrand moet worden. De kwaliteit van de in zakken ingezameld PMD afval is veel beter dan PMD afval dat in containers wordt ingezameld."

De inwoners van Cereswijk voelen zich veilig in hun wijk. Het aantal meldingen van een inbraak of een diefstal van een fiets is te verwaarlozen. Dat bevestigt burgemeester Froukje de Jonge die regelmatig overzichten van de politie onder ogen krijgt.

"Komt door de sociale controle", weet een buurtbewoner. "We letten hier een beetje op elkaar. Als we een auto drie keer op een bepaalde plek zien staan, dan gaan we eens kijken wat er aan de hand is." Een andere buurtbewoner vult aan: "Het is hier zo veilig dat mijn vrouw 's nachts in bikini over straat kan lopen."

Het gebouw van de voormalige school CBS De Meander wordt omgebouwd tot een wijkvoorziening met plek voor De Stobbe, OBS De Badde en de peuterspeelzaal. De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan en de verwachting is dat de klus in de zomer van 2019 klaar is. Daarna worden de gebouwen van De Stobbe en De Badde gesloopt.

"Het is nog niet bekend wat er gaat gebeuren met de ruimte die vrijkomt", vertelt wethouder Goziena Brongers. "In eerste instantie wordt het terrein bestempeld als een zogeheten zoeklocatie. We gaan ook de inwoners benaderen om mee te denken over een herbestemming. In de tussentijd zorgen we ervoor dat het terrein niet wordt overwoekerd met onkruid."

Een aantal inwoners pleit voor het kappen van bomen langs het Tweede Boerendiep. "Het is een hele smalle weg die bovendien veel wordt gebruikt door landbouwverkeer. De berm is in een zeer slechte staat. Levensgevaarlijk voor kinderen op de fiets."

Het kan nog wel een tijdje duren voordat aan het Tweede Boerendiep en de Kijlsterweg een zonnepark wordt aangelegd. "Op 10 december wordt in de raadzaal van het gemeentehuis gesproken over de aanleg van (nieuwe) zonneparken in de gemeente Stadskanaal", vertelt Goedhart Borgesius. "Het is pas in oktober volgend jaar eventueel mogelijk om een vergunning en subsidie aan te vragen. Dan duurt het nog zeker twee jaar voordat een zonnepark is gerealiseerd."