450 euro voor buurt- en speeltuinvereniging Troapel

TER APEL - Het was een stralende dag die laatste zaterdag van september waarop de Boeskoolmarkt plaats vond.

En de verkoop van boeskolen - deze keer verzorgd door buurt- en speeltuinvereniging Troapel ging van een leien dakje.

Afgelopen week mochten twee leden van het bestuur in Recreatiecentrum De Bosrand in Ter Apel de opbrengst van 450 euro in ontvangst nemen.

Voorzitter Rolina Vos van de buurtvereniging toonde zich zeer content met het resultaat van de jaarmarkt inspanning. Het voornemen bestaat om met het bedrag het speelterrein van groen te voorzien en een speeldag voor de jeugd te organiseren. Zij mocht ook de trekking verrichten van de winnaar van 100 euro van de verloting. Onder het toeziend oog van de vrijwel voltallige jaarmarktcommissie werd dat mevrouw Alingh uit Ter Apel.

De jaarmarktcommissie nam afscheid van Nes van Hoorn die 27 jaar lang werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de Boeskoolmarkt. Jaarmarktcommissie voorzitter Jakob Klein sprak woorden van dank voor alle inzet gedurende die lange periode.