Werkzaamheden Staatsbosbeheer in het Vledderbos in Stadskanaal

STADSKANAAL - Staatsbosbeheer start begin november met de houtoogst in natuurgebied het Vledderbos.

De werkzaamheden vinden verspreid plaats in het hele bos. Het zagen gebeurt met oogstmachines en neemt een aantal weken in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn.

Na het Vledderbos volgen het Horstenerbos en het Boerendiep.

"Houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging", vertelt boswachter Jelka Vale. "In het Vledderbos wordt gedund in een deel van het bos. Bij dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Soms planten we daar nieuwe bomen maar meestal valt er voldoende zaad op de bodem dat spontaan kan ontkiemen. Dat heet natuurlijke verjonging. Voor kwaliteitshout treffen wij regelmatig maatregelen in het bos. Rechte bomen zijn bijvoorbeeld het meest geschikt om planken van te zagen. Daardoor kunnen ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof blijven gebruiken. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bos blijft bos."

"Wij zijn jaarrond aan het werk in het bos", vervolgt Jelka. "Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen.

De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden zijn door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld. Het herstelwerk wordt gedaan zodra het werk klaar is en in een periode dat de paden goed droog zijn.