Nieuw knooppunt N366-N391 geopend

TER APEL - Het nieuwe knooppunt waar de N366 en de N391 op elkaar aansluiten, is feestelijk geopend. Omdat de werkzaamheden spoedig zijn verlopen, kon het verkeer een paar dagen eerder al gebruik maken van de nieuwe aansluiting.

De opening was een feestelijk moment, waarbij gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe en Rob Bosma - hij is hoofd Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen de handeling hebben verricht. Ook wethouders Harrie Brunen van de gemeente Westerwolde en René van der Weide van de gemeente Emmen waren bij dit moment aanwezig.

Tijdens de openingshandeling werd de naam van het nieuwe viaduct bekendgemaakt: Huttenas. Huttenas is vanouds de naam van het veld waar het viaduct nu is gebouwd. De naam is gekozen aan de hand van een prijsvraag die de provincie Drenthe heeft uitgeschreven. Bij die prijsvraag konden inwoners uit de omgeving van het viaduct namen aandragen. Mevrouw T. Ensing-Jeurink heeft met het indienen van de naam Huttenas de prijsvraag gewonnen.

Het nieuwe knooppunt is al wel open, maar dat betekent nog niet dat de werkzaamheden helemaal klaar zijn. Tot begin augustus zijn er nog afrondende werkzaamheden in de bermen van het nieuwe knooppunt. Daarom blijft de snelheidslimiet van 50 km/uur nog twee weken van kracht.

Henk Brink: "Dit is weer een grote stap in het ombouwen van de N391 naar een 100-kilometerweg. Belangrijk voor de economische ontwikkeling in Zuidoost-Drenthe en voor de veiligheid van het verkeer op deze weg."