Het doek is gevallen voor het SIVO festival in Odoorn

Emmen - Het Wereld Dans en Muziek Festival SIVO krijgt in 2017 geen vervolg. Daarmee komt er een (voorlopig) einde aan een tweeëndertig jarige traditie.

De afgelopen weken heeft het bestuur van het SIVO-festival regelmatig gesprekken gevoerd met een initiatiefgroep die plannen had voor een voortzetting van het festival. Hoewel die initiatiefgroep veel werk heeft verzet, waarvoor het SIVO-bestuur haar waardering uitspreekt, worden de nieuwe plannen onvoldoende financieel en organisatorisch onderbouwd, zo vindt het bestuur. Daarnaast hebben zich helaas te weinig capabele nieuwe bestuurders gemeld. Het grootste deel van de initiatiefgroep heeft bovendien zelf aangegeven, zich om uiteenlopende redenen toch weer te moeten terugtrekken. Omdat aan verschillende belangrijke voorwaarden voor een gezond festival niet kan worden voldaan, kan het SIVO-bestuur niet anders besluiten dan een punt achter de organisatie te zetten. De Stichting SIVO gaat voorlopig slapend verder en zal vooralsnog geen folkloristische activiteiten meer ontplooien. Wel staat het bestuur van de slapende stichting altijd open voor nieuwe initiatieven de komende tijd. Deze situatie geeft het bestuur de ruimte alle lopende verplichtingen netjes af te handelen en na te denken over hoe, na een mogelijk definitief stoppen van de stichting, materialen en het omvangrijke archief een goede bestemming kunnen krijgen.