Halve ton extra subsidie voor Stichting Leergeld

Ter Apel - Het college van burgemeester en wethouders verleent de Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen een aanvullende subsidie van 50.000 euro.

Hiermee kan de stichting een nog betere bijdrage leveren aan het gemeentelijk armoedebeleid. Ook kan de in 2017 verwachte toenemende behoefte aan hulpverlening nog beter worden opgevangen. De Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Dit gebeurt door de kinderen deel te laten nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Sinds 2013 kent deze directe hulp in de gemeente een flinke toename. Ook in 2017 wordt een vrij grote behoefte aan hulp verwacht. Naast de structurele waarderingssubsidie van 15.000 euro ontvangt de Stichting in 2017 daarom een aanvullende subsidie van een halve ton, die afkomstig is uit de extra rijksmiddelen. Van deze gelden wordt verder nog incidenteel 15.000 euro beschikbaar gesteld voor de invoering van het kindpakket. Daarnaast is besloten subsidies beschikbaar te stellen aan Veur Noppes, de Voedselbank en de Volkstuintjes.