Weggebruikers denken mee over verbetering doorstroming bij Gieten

GASSELTE/GIETEN - Tijdens de bijeenkomst op maandag 31 oktober in Gasselte spraken ongeveer twintig weggebruikers met elkaar over mogelijke oplossingen ter verbetering van de doorstroming bij het verkeersplein Gieten (N33/N34).

‘Ik ben blij met de verschillende praktische oplossingen van de weggebruikers voor de korte termijn. We nemen de ideeën samen met de onderzoeksresultaten van de proeven mee. Daarna bekijken we welke maatregelen haalbaar zijn’, aldus gedeputeerde Henk Brink. Eén van de ideeën was het plaatsen van een obstakel op de rotonde bij de op- en afrit Gieten, zodat het geen zin meer heeft om de file op de N34 in te halen. Weggebruikers worden dan gedwongen om een rondje te rijden. Het oneigenlijk gebruik van deze op- en afrit zorgt voor veel irritatie bij weggebruikers. De provincie Drenthe wil dit graag samen met de gemeente Aa en Hunze oppakken en op zeer korte termijn realiseren. Daarnaast werden er nog een aantal andere oplossingen aangedragen die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Bijvoorbeeld het verruimen van de toeritten van de N34 op het verkeersplein, zodat vrachtwagens het verkeersplein soepeler op kunnen rijden. Henk Brink: ‘De realisatie hiervan heeft meer tijd nodig, maar het is zeker een haalbare oplossing ter verbetering van de doorstroming.’ Resultaten proeven oktober Begin oktober heeft de provincie een week lang proeven uitgevoerd met verkeersregelaars. In het begin van de week leidde dit tot extra lange files. Gedurende de proef raakten de verkeersregelaars en het verkeer beter aan elkaar gewend en was de doorstroming beter dan op reguliere dagen. De eerste resultaten laten zien dat door de inzet van verkeersregelaars de capaciteit van rotonde is toegenomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat de file met name op donderdag aanzienlijk korter was dan de donderdag er voor en er na. Korte en lange termijn Zo’n 180 weggebruikers deelden hun suggesties ter verbetering van de doorstroming met de provincie. De ideeën variëren van: ‘pas de oprit bij Gieten aan’ tot ‘laat weggebruikers beter richting aangeven op de rotonde’ en regel het verkeer met een rotonde-doseersysteem. Veel reacties gaan ook in op de lange termijn en het structureel verbeteren van het knooppunt. De verwachting is dat de provincie binnenkort ook begint met de planvorming voor de lange termijn maatregelen. Tijdens een proces met de gebruikers én de omgeving moet blijken hoe dit vorm gaat krijgen. Mogelijke uitvoering van de definitieve plannen zijn voorzien na 2020. Hoe verder? De verschillende oplossingen worden verder onderzocht samen met de resultaten van de proefweek. Binnen afzienbare tijd komt de provincie Drenthe met de definitieve uitkomsten van het onderzoek en eventuele maatregelen. Meer informatie op www.drenthe.nl/N34.