Inloopbijeenkomst in bibliotheek over veiligheidsgevoel in Ter Apel

ter apel - Hoe ervaren inwoners in Ter Apel de diverse maatregelen die zijn genomen om het veiligheidsgevoel in het dorp te vergroten? Deze vraag staat centraal tijdens een inloopbijeenkomst die de gemeente Vlagtwedde houdt op donderdag 3 november, tussen 18.30 en 20.00 uur, in de bibliotheek in Ter Apel.

Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van politie en gemeente, waaronder burgemeester Leontien Kompier, met elkaar het gesprek aangaan. Dit gebeurt in een informele, laagdrempelige sfeer. "Vorig jaar hebben we een aantal soortgelijke bijeenkomsten gehouden. Ook hebben politie, gemeente, COA en provincie verschillende maatregelen genomen om het veiligheidsgevoel te versterken. Zo is er extra politie-inzet gekomen, met onder meer 24 uur per dag bezetting door de politie voor Ter Apel, en worden asielzoekers geïnformeerd over de gewoontes en gebruiken in Nederland zodat zij daar hun gedrag op kunnen aanpassen", vertelt burgemeester Lenontien Kompier van de gemeente Vlagtwedde. "Inmiddels zijn we enige tijd verder en zijn we benieuwd hoe het effect van dit soort maatregelen op dit moment wordt ervaren. Ik nodig dan ook een ieder in Ter Apel van harte uit om daarover met elkaar te spreken."