Volgend jaar geen wijziging in situatie openluchtbaden

Stadskanaal -  Het beheer van de drie openluchtbaden in de gemeente Stadskanaal zal in 2017 op dezelfde wijze gebeuren als afgelopen seizoen.

Optisport en de stichting Bad Noord zullen de baden nog een jaar exploiteren tegen de nu geldende condities. Voor volgend seizoen is geen ander besluit genomen voor het beheer van de zwembaden, omdat het college meer tijd wil nemen om opties voor de exploitatie tegen het licht te houden. Het voortzetten van de huidige situatie heeft onder meer te maken met een plan van Dorpsbelangen Musselkanaal. Zwembad de Horsten zou moeten worden ondergebracht in een zogenoemd dorpsbedrijf. Dat betekent dat vrijwilligers uit Musselkanaal het beheer van het bad voor hun rekening gaan nemen, in een stichting of een andere constructie. Deze wijze van beheer wil het college nader onderzoeken. De raadsfracties zijn hier inmiddels over geïnformeerd. De lasten van de baden drukken al jaren zwaar op de gemeentelijke begroting. Zeker in deze tijd van noodzakelijke bezuinigingen. In het bestuursakkoord 2014-2018 is dan ook aangegeven dat een visie op de toekomst van de zwembaden wenselijk is. De gemeenteraad heeft aangegeven nauw bij de toekomst van de baden betrokken te willen zijn.