Nieuwe portefeuilleverdeling college Stadskanaal

Stadskanaal -  Het college van Stadskanaal heeft besloten de portefeuilles opnieuw te verdelen. Aanleiding is de besluitvorming over de businesscase voor het Akkoord van Westerlee.

De portefeuille Werk en Inkomen wordt door Johan Hamster overgenomen van wethouder Francis Boen. Johan Hamster wordt verantwoordelijk voor de decentralisatie van de Participatiewet, de Arbeidsmarkt, Inkomensvoorzieningen en het werkvoorzieningsschap Wedeka. Verder houdt hij de portefeuilles Onderwijs en Financiën. Wethouder Francis Boen krijgt twee nieuwe portefeuilles en behoudt twee andere portefeuilles. Nieuw zijn de portefeuilles Zorg (waaronder Wmo) en Sport. Hij zal zodoende ook plaatsnemen in de Stichting Sportevenementen en Talentontwikkeling (SET), Kansen voor de Veenkoloniën, het Bestuurlijk overleg OOGO en het Bestuurlijk overleg Ommelander Samenwerking. Voor de overige leden van het college verandert er weinig tot niets.