Gemeente Westerwolde i.o. op koers met realisatie afspraakbanen

Sellingen - De gemeente Westerwolde i.o. heeft in 2015 en 2016 binnen haar organisatie goed invulling gegeven aan de afspraken die in Oost-Groningen zijn gemaakt om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Volgens deze afspraken moest Bellingwedde in 2015 en 2016 binnen de eigen gemeentelijke organisatie in totaal 1,6 fte realiseren, hiervan is inmiddels 1,5 fte gerealiseerd. Vlagtwedde moest 3,8 fte realiseren en heeft inmiddels al 5,8 fte gerealiseerd. Afspraakbanen zijn banen die boven formatie worden gecreëerd zodat er geen negatief effect is op de werkgelegenheid op de reguliere arbeidsmarkt. De afspraken in Oost-Groningen zijn de regionale invulling van de afspraken die in het sociaal akkoord zijn gemaakt om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en waarbij ook de overheid voor extra banen zorgt. Deze banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om een inkomen op het niveau van het wettelijk minimum loon te verdienen.