Teleurstelling afblazen bouw azc Bloemakkers in Gieten

Assen - De bouw van het azc Bloemakkers in Gieten gaat niet door. Het COA heeft bij de gemeente Aa en Hunze aangegeven dat, vanwege de afgenomen stroom van asielzoekers, op dit moment geen behoefte is aan het geplande azc in Gieten.

De gemeente begrijpt dat de terugloop van asielzoekers vraagt om maatregelen, maar de manier waarop is teleurstellend. “Hier is sprake van energieverlies voor alle (lokale) partijen die zich hebben ingezet voor de komst van het azc”, aldus burgemeester Eric van Oosterhout. Kleinere opvanglocaties Burgemeester Eric van Oosterhout: ,,We hebben een kleiner aantal kleinschalige azc’s voorgesteld aan het COA, die kunnen worden uitgebreid naarmate de vraag toeneemt. Aa en Hunze was graag bereid tot een gesprek over deze optie.” Draagvlak ,,Complimenten aan iedereen in Gieten die constructief heeft meegedacht.” Vanaf het begin heeft de gemeente Aa en Hunze zich loyaal opgesteld richting het COA. De raad kwam snel met een unaniem besluit, hierop volgde een goed verlopen informatieavond. Er ontstond een klankbordgroep vanuit de inwoners, die graag wilden meedenken over de opzet van het azc. ,,Door nu, zonder enige vorm van overleg, meegedeeld te krijgen dat er geen invulling komt aan deze plannen, is minimaal merkwaardig. Ik vind niet dat we tijdens de zomer moeten besluiten om de winterjas te verkopen”, zegt burgemeester Eric van Oosterhout. “Het gaat namelijk niet heel goed in de wereld. Dus de vluchtelingenstroom kan zo maar weer anders zijn.” Huisvesting statushouders Uiteraard heeft dit besluit geen invloed op de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning (statushouders). Net als alle gemeenten in Nederland zet ook de gemeente Aa en Hunze zich in om te voldoen aan de taakstelling om statushouders te huisvesten.