Hospice Veen en Wolden zoekt huisvesting

Stadskanaal -  Achter de schermen is de afgelopen jaren druk gewerkt om middelen bijeen te krijgen om in de regio Kanaalstreek, Drentse Monden en Westerwolde een hospice te realiseren.

Veel geld is er inmiddels binnen. Gemeenten, kerken, serviceclubs, particulieren en acties hebben in de afgelopen jaren zo’n 150.000 euro bijeen gebracht. Daarmee komen de initiatiefnemers nog wel tekort voor de exploitatie bij de start. Pas na twee jaar wordt een rijksbijdrage ontvangen. Het bestuur hoopt en verwacht dat wanneer het hospice er eenmaal is, de benodigde gelden voor de exploitatie er zeker zullen komen. Tot dusver mocht de stichting rekenen op veel steun vanuit de regio. De initiatiefnemers willen nu niet langer wachten om het hospice daadwerkelijk te starten. Daarvoor is huisvesting nodig. De initiatiefnemers zijn op zoek naar een huurpand. Wie kan het bestuur van het hospice helpen aan geschikte en betaalbare huisvesting. Men zoekt een pand op een goed bereikbare plek, zo dicht mogelijk bij voorzieningen. Dit pand moet minimaal ruimte bieden aan 3 gastenkamers, een algemene ruimte, kantoorruimte en keuken. Als het pand deze ruimte biedt is de inschatting dat verbouw en aanpassing geen probleem zal zijn. Graag komt het bestuur in contact met eigenaren van onroerend goed die dit kunnen leveren. Men kan ontact opnemen met het bestuur van de Stichting door te mailen naar info@hospicestadskanaal.nl. Ook zijn giften en donaties nog steeds welkom op bankrekeningnummer NL68RABO01715433631 ten name van stichting Hospice Stadskanaal en omstreken. De stichting is een ANBI erkende instelling