Vlagtwedde gaat PMD-afval gescheiden inzamelen

Sellingen - De gemeente Vlagtwedde gaat met ingang van 3 oktober plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons – het zogenoemde ‘PMD-afval’ – gescheiden inzamelen. Inwoners van de gemeente krijgen hiervoor een container gratis in bruikleen.

Hiertoe heeft de gemeenteraad besloten vanuit het oogpunt van duurzaamheid, kostenbesparing en harmonisatie met de gemeente Bellingwedde. Door het PMD-afval te scheiden van het groene afval en het restafval, kan het afval beter worden verwerkt en hergebruikt. Inwoners ontvangen de komende dagen een brief over de levering van hun PMD-container met aanvullende informatie over wijzigingen in de afvalinzameling. Huishoudens kunnen hun PMD-afval met ingang van 3 oktober eens in de vier weken aanbieden. De grijze container met restafval kan vanaf die datum eveneens eens in de vier weken worden aangeboden. Dit was voorheen eens in de twee weken. Vanaf 1 oktober is er een digitale afvalwijzer beschikbaar en kunnen mensen op www.mijnafvalwijzer.nl aan de hand van hun postcode en huisnummer zien wanneer welke afvalcontainer wordt geleegd. Hiervoor komt ook een app voor smartphone en tablet beschikbaar. De PMD-container is bestemd voor plastic verpakkingen zoals plastic flessen en metalen verpakkingen zoals drankblikjes. Daarnaast mogen er ook drankenkartons in zoals van sappen en zuiveldranken.