Borger-Odoorn werkt aan huisvesting vergunninghouders

Emmen - De gemeente Borger-Odoorn is op zoek naar woonruimte voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

De gemeente inventariseert momenteel samen met woningcorporaties Woonservice en Lefier welke panden in Borger-Odoorn mogelijk geschikt kunnen zijn. Het voormalig pand van Andes in Exloo is een van de opties die in beeld zijn. De huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenaamde vergunninghouders, is geen nieuwe taak voor de gemeente. Het Rijk geeft gemeenten jaarlijks opdracht om een aantal van deze woningzoekenden een plek te geven. Hoeveel precies hangt af van het inwoneraantal van de gemeente. Tot vorig jaar konden alle vergunninghouders geplaatst worden binnen het bestaande aanbod van de woningcorporaties. In 2015 kon Borger-Odoorn 17 mensen niet plaatsen, onder meer door de toegenomen vluchtelingenstroom. Voor 2016 is de opdracht om minimaal 60 mensen te huisvesten. In totaal wordt nu dus woonruimte voor bijna 80 personen gezocht. Exloo De focus van de betrokken partijen ligt op dit moment op de inventarisatie van mogelijk geschikte panden. Over specifieke locaties zijn nog geen knopen doorgehakt, wat ook geldt voor de precieze invulling. Wel is bekend dat het voormalige kantoor van Andes in Exloo als optie in beeld is. Als dat pand geschikt wordt bevonden, zouden er zo’n 10 à 15 vergunninghouders kunnen gaan wonen. Wethouder Ton Souverein geeft op woensdag 24 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis een korte toelichting aan inwoners van Exloo die daar behoefte aan hebben. Puzzel Wethouder Souverein: “We kijken samen met Woonservice en Lefier naar de opties voor de vergunninghouders in onze gemeente. Doelstelling is om waar mogelijk gezinnen een plek te geven. We kijken naar bestaand aanbod van de woningcorporaties, maar ook naar panden van de gemeente zelf. Het aantal beschikbare locaties is echter beperkt en bovendien zijn niet alle panden geschikt voor de huisvesting van vergunninghouders. Dat gecombineerd met de zware opdracht van het Rijk om een groot aantal mensen te plaatsen, maakt de puzzel ingewikkeld.” Verblijfsvergunning Het vraagstuk staat volgens Souverein los van de komst van een asielzoekerscentrum in Borger. “Het azc moet gaan voorzien in de tijdelijke opvang van 500 vluchtelingen. De huisvesting van vergunninghouders is een taak die we al jaren hebben. We krijgen van het COA een lijst met mensen met een verblijfsvergunning, en die proberen we zo goed mogelijk een plek te geven. Deze nieuwe inwoners van Borger-Odoorn kunnen uit het hele land komen.” Zuidoost-Drenthe In Zuidoost-Drenthe werken gemeenten en woningcorporaties samen om structurele oplossingen te vinden voor het tekort aan woonruimte voor vergunninghouders. Naar verwachting moeten de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden de komende jaren samen elk jaar plaats bieden aan 600 mensen. In bijvoorbeeld de gemeente Emmen worden daar onder meer leegstaande kantoorpanden voor ingezet. Die ruimte is echter tijdelijk, en in Borger-Odoorn zijn dit soort panden niet ruimschoots voorhanden. Daarom zoeken de betrokken partijen in de omgeving samen naar oplossingen voor een langere periode.