Voetbalvereniging Nieuw-Buinen kan niet verduurzamen door ‘vol’ elektriciteitsnet

NIEUW-BUINEN - Een volstrekt onacceptabele situatie, zo oordeelt de Statenfractie van PvdA Drenthe over de weigering van netwerkbeheerder Enexis om de zonnepanelen van VV Nieuw-Buinen aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Het net is volgens Enexis ‘vol’ en hierdoor kan de sportclub haar zonnepanelen niet aanschaffen. Ook dreigt zij hierdoor subsidie mis te lopen. De PvdA heeft vragen gesteld aan het College van GS van Drenthe.

Veel sportverenigingen hebben de afgelopen jaren zonnepanelen aangeschaft om te verduurzamen. Daarnaast zijn er ook vele sportverenigingen, die ondanks de negatieve effecten van het afschaffen van de salderingsregeling, zonnepanelen aan willen schaffen.

Zo ook VV Nieuw-Buinen. Zij hebben een EDS-subsidie toegekend gekregen voor de aanschaf van zonnepanelen. Het bestuur van VV Nieuw-Buinen heeft Enexis verzocht de geplande zonnepanelen op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Dat bleek echter niet mogelijk, omdat het net in het gebied ‘vol’ zit.

De extra capaciteit waar op dit moment aan wordt gewerkt, is al toegezegd aan commerciële projectontwikkelaars en windboeren. Daarmee kan VV Nieuw-Buinen haar zonnepanelen niet aanschaffen en dreigt zij de toegezegde subsidie niet te kunnen gebruiken. Daardoor is de club ook drie jaar uitgesloten van het opnieuw aanvragen van een dergelijke subsidie.

De Statenfractie van de PvdA Drenthe vindt dit een uiterst ongewenste situatie, waarbij maatschappelijke voorzieningen onder druk komen te staan door commerciële activiteiten.

De PvdA wil van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe onder meer weten of zij bereid is met de minister van EZK in overleg te gaan om te kijken of er een oplossing mogelijk is, zodat deze relatief kleine installatie toch aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet. Ook wil zij weten of er vergelijkbare situaties in Drenthe (dreigen te) spelen. De kwestie wordt door de PvdA tevens onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer.