Evaluatie centrumplan Rolde

Assen

In oktober is het Centrumplan Rolde geëvalueerd met Dorpsbelangen en de ondernemersvereniging Rolde. Dit heeft geleid tot een aantal acties. Zo gaat de gemeente Aa en Hunze, als het weer het toelaat, de straatwerkzaamheden nog dit jaar uitvoeren.

De groenwerkzaamheden worden, rekening houdend met het groeiseizoen, in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. De verkeersintensiteit door het centrum van Rolde was erg hoog. Eén van de doelstellingen van de herinrichting was om deze te verlagen. Sinds de reconstructie van het centrum van Rolde is de verkeerssituatie veranderd. Het centrum is volgens het ‘Shared Space principe’ ingericht. Bij dit principe is het belangrijk dat de inrichting van de openbare ruimte uitnodigt tot sociaal (verkeers)gedrag. Ook was het centrumgebied toe aan een verfraaiing: het aantrekkelijker maken van Rolde voor inwoners en bezoekers. Aanpassingen De gemeente gaat aan de slag met het aanpassen van de twee pleinen bij de Brasserie ‘De 3 Heeren’ en de Albert Heijn zodat deze meer aansluiten bij de Shared Space weginrichting. Dit betekent dat alle weggebruikers gelijkwaardig aan elkaar zijn en dus rekening met elkaar moeten houden.

Auteur

Albert-Jan Garama