Groen licht voor nieuwbouw De Klabbe in Emmer-Compascuum

Emmer-Compascuum

De fractie van Wakker Emmen is blij dat er naar eigen zeggen eindelijk stappen gezet gaan worden om nieuwbouw van sporthal De Klabbe in Emmer-Compascuum te verwezenlijken.

De fracties van Wakker Emmen, PvdA en CDA hebben bij de behandeling van de Kadernota 2017 een motie ingediend die het college van burgemeester en wethouders oproept nieuwbouw te gaan plegen. Deze motie is met een meerderheid aangenomen, waardoor nieuwbouw een feit is. Dit betekent ook dat er duidelijkheid gaat komen voor de inwoners van Emmer-Compascuum. “En dat er een uitstekende oplossing is gevonden”, aldus raadslid Roelof Woltman. “Nieuwbouw van sporthal De Klabbe is een grote winst voor Emmer-Compascuum. De oude sporthal was ernstig toe aan vernieuwing en door nieuwbouw te plegen hebben we daarmee Emmer-Compascuum op sportief gebied een enorme impuls gegeven waarmee ze een tijd vooruit kunnen.”

Auteur

Redactie